Nordiskt kultursamarbete mellan Finland och Norge

Nordisk studentresa till Oslo
Astrup Fearley museet i Oslo.

I Humak har vi traditionen att göra en studieresa till ett nordiskt land varje år. I år var vi i Norge, i Oslo, där vi hade en språkkurs på toppen av Holmenkollen i Voksenåsen, centrum för svenskt-norskt samarbete.

Jasmine och Anna-Maija, tredje årets kulturproducentstuderande från Helsingfors, berättar här om observationer om kulturfältet under resan. Jasmine och Anna-Maija har redan deltagit två gånger i studieresor till ett nordiskt land. Under resorna har de lärt sig hur viktigt nordiskt samarbete är, t.ex. ur synvinkel av de mångsidiga möjligheterna på konst- och kulturfältet.

 

Observationer om kulturfältet i Oslo

 

Studentresa till Oslo
Nasjonalgalleriet i Oslo

Under Oslo resan besökte vi olika konstinstitutioner, till exempel Nasjonalgalleriet, Astrup Fearley museet och Oslo Konserthus. Vi besökte också Finsk-norsk kulturinstitutt FINNO och hade där ett möte med institutens direktör Pauliina Gauffin och praktikant Ulrika Sundelin.

Vi uppmärkte att konstinstitutionerna i Oslo verkade vara lättillgängliga. I Oslo konserthuset lyssnade vi på Oslo Filharmonikers konsert av Brahms första pianokonsert. Innan orkestern började spela, berättade direktören av pianokonserts bakgrundshistoria: hurdant var Brahms liv, när han komponerade arbetet, hurdana nätverk hade han med andra kompositörer och hur dessa saker påverkade pianokonsertens resultat. Sådan information är intressant för varenda som lyssnar på konserten men det är speciellt viktigt till någon som inte har så mycket bakgrundsinformation om klassisk musik. Det öppnar världen till klassisk musik, så att den inte känner som en avlägsen konstform.

Kulturutbudet runt Oslo är väldigt brett. Om man tittar på eventkalender på Visit Oslo nätsidan, ser man att olika konstinstitutioner erbjuder evenemang och shower varje dag. Finsk-norsk kulturinstitutt Finno arrangerar finska kultur- och konstevenemang i Oslo i samarbete med lokala aktörer.

En studieresa itill Oslo
Oslo Filharmoniker

Finsk-norsk kulturinstitutt FINNO

Finland har 17 olika institut runt världen. Instituten ”koordinerar och utvecklar samarbetet — och erbjuder dem administrativa tjänster och fortbildning” (Instituutit 2018). I Norge finns det finsk-norsk kulturinstitutett FINNO. Alla FINNOs evenemang har att göra med finska kulturen. De ger en plattform till finska konstnärer och försöker göra finsk kultur bättre känd i Norge. Institutet ger konstnären en fantastisk möjlighet att presentera sina konstverk utomlands. Under vårt besök till FINNO berättade praktikanten Ulrika Sundelin, om hur de arrangerade Kaarina Kaikkonens konstverk till kulturcentrum SALT. FINNO exporterar också norsk kultur och konst till Finland men resurserna möjliggör det bara lite.

Sammanfattning

Under våra resor i Norden har vi uppfattat att nordiska folkens mentalitet är ganska likadana. Därför tror vi att det är lätt att agera tillsammans med andra nordiska länder och bli inspirerad av dem. Den här resan till Oslo utbredde vårt intresse av nordiska kulturer och nordiskt samarbete även mer. Intresset har följd till det att Jasmine börjar arbetspraktiken i FINNO i januari 2019. Det är viktigt för oss att försäkra det nordiska samarbetets fortsättning i framtiden. Kulturutbyte möjliggör nya chanser och synvinklar till konstnären, publiken och hela nätverken och vi vill vara med att utveckla dem.

Hanna-Kaisa Hokkanen, lektor, med på studieresorna f.o.m. 2016
Jasmine Fagerström, kulturproducentstuderande
Anna-Maija Vartiainen, kulturproducentstuderande