Dakar, Senegal – kokemuksia kulttuurituotannon harjoittelusta

Lasten ja nuorten säätiön harjoitteluun liittyen kulttuurituottajaopiskelija Mari Holopainen vieraili opiskelijakollegansa kanssa lokakuussa Dakarissa Senegalissa tallentamassa opetustuokioita ja haastatteluja hankkeessa, jossa nuoret, haasteellisessa elämäntilanteessa tai syrjäytymisuhan alla olevat taideosaajat saavat lisäkoulutusta mm markkinoinnista ja yrittäjyysaineista. Mari kirjoittaa kokemuksistaan.

Nuoria Naatange Art La -kehitysyhteistyöhankkeessa
Taidesuuntautuneita senegalilaisnuoria taiteilija-yrittäjäkoulutuksessa Dakarissa

Kulttuurituottajaopiskelijoina meillä oli lokakuussa 2017 upea mahdollisuus päästä kurkistamaan mitä tapahtuu Naatange Art La -kehitysyhteistyöhankkeessa, joka lisäkouluttaa senegalilaisia syrjäytymisuhan alaisia nuoria, joilla on tuo palo taiteisiin. Naatange Art La on wolofia ja tarkoittaa “Taide on hyvinvointia”. Wolofia puhutaan Länsi-Afrikassa, maissa joissa “nuorissa on nykyhetki”, maissa, joissa on nuori väestö; 60% kansalaisista on alle 24-vuotiaita ja hieman alle puolet nuorista tytöistä ei osaa lukea. Mitä tapahtuu, kun taidesuuntautuneiden nuorten paloa omaan lajiinsa rohkaistaan ja jo itse hankittuja taitoja lisätään kohti toimeentulon mahdollisuuksia? Mukana on 40 koulua ja verkosto huikeita partnereita sirkuslaisista rap-bändiin ja vammaisia kouluttavasta tekstiilisuunnittelun järjestöstä Unescoon.

Suomessa kuulee pohdittavan mitä paikan päällä voitaisiin tehdä maissa, joista nuoret uhkarohkeasti lähtevät etsimään parempaa tulevaisuutta, turvaa ja toimeentuloa itselleen ja perheelleen Euroopasta tai Yhdysvalloista. Tämä Lasten ja nuorten säätiön projekti on nyt yksi esimerkki siitä mitä paikan päällä tehdään.

Pääsimme näkemään kahden viikon aikana viiden yhteistyöorganisaation järjestämiä oppitunteja niin taideaineissa (sirkus, konemusiikki, käsityö ja äänitekniikka) kuin yrittäjyydessäkin. Opiskelijaryhmistä voi aistia hyvän yhteishengen, toisten sparraamisen ja keskinäisen huumorin.

Dakarissa olin positiivisesti yllättynyt, jopa liikuttunut kuinka suurena lahjana haastattelemamme nuoret kokivat mahdollisuuden osallistua Naatange Art La ”taiteilija-yrittäjä” -koulutukseen. Kuulimme usealta nuorelta otteita heidän haasteistaan: välirikkoja vanhempien kanssa, koulun keskeyttämistä, kadulla asumista, vankilatuomioita pikkurikoksista. Osalla oli vahva tausta johonkin taidelajiin, kuten sirkukseen tai konemusiikin tekemiseen, mutta kouluja hyvin vähän takana tai ei ainakaan osaamista oman osaamisensa markkinointiin ja yrittäjyyteen.

Oli hienoa kuulla myös opettajien ilo siitä, miten nämä nuoret saavat mahdollisuuden, vaikka haasteetta ei oltu aloitettu. Opiskelijoiden erilaiset kielitaustat ja koulukieli, ranskan, ymmärtämisen tasot olivat tuoneet lisäsuunnittelun tarpeita ja projektiin liittyvään raportointiinkin oli toteuteltava. Opettajat iloitsivat nähdessään opiskelijoidensa saavan ahaa-elämyksiä ja kehittyvän oppitunneilla. He kertoivat myös omasta arvostuksestaan taiteita kohtaan ja henkilökohtaisesta historiastaan: taiteilijoista omassa suvussaan tai omasta alanvaihdostaan tehdäkseen merkityksellisempää työtä.

Toinen haku koulutukseen on käynnissä, toivottavasti tieto koulutuksesta tavoittaa laajasti nuoria ja valituksi tulee yhtä motivoituneita nuoria, kuin ensimmäisessä ryhmässä oli. Toivottavasti valitut nuoret pystyvät käyttämään ”tieto&taito = mahdollisuus -lahjansa” unelmansa toteuttamiseen – tai ainakin saavuttamaan toimeentulon rakastamansa taiteenlajin parissa. Olisi kiinnostavaa tehdä uusi haastattelukierros vuoden kuluttua – missä nämä taiteilijanalut silloin ovat?

Lisätietoa hankkeesta: http://www.nuori.fi/toiminta/kehitysyhteistyo/senegal-2/

Kirjoittaja Mari Holopainen on kulttuurituotannon opiskelija Humakissa. Harjoittelussa hänen kanssaan oli  Sointu Pere. Kuvat otti Mari Holopainen.